Schipbreukeling – Mathieu Charles
nl/

sonsbeek20→24 x Focus Filmtheater: Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor

Focus_sonsbeek_TussenBlauweGolven.jpg

Op donderdag 26 augustus vertoont Focus in het kader van sonsbeek de documentaire van Hans van Houwelingen Tussen blauwe golven en groene corridor, die hij samen met enkele jonge kunstenaars en studenten van ArtEZ maakte over het voornemen van de Gemeente Arnhem om het iconische kunstwerk Blauwe Golven van Peter Struycken te slopen. Na de voorstelling zal er een zaalgesprek plaatsvinden met de makers en publiek.

Het panel bestaat uit:
Marlies Leupen, moderator
Tanja Karreman, voorzitter Stadscuratorium Amsterdam
Marie van Leeuwen, voormalig directeur BEAR opleiding in Arnhem
Jack Engelbrecht, deelnemer ArteZTeam
Simone Vermaat, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Hans van Houwelingen, initiatiefnemer van het project Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor

Locatie: Focus Filmtheater

Tickets via Focus Filmtheater

Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor - Nederland - 2019 - 72 minuten - taal: Nederlands

De Gemeente Arnhem is in 2017 voornemens het iconische Arnhemse omgevingskunstwerk Blauwe Golven van kunstenaar Peter Struycken te slopen om, binnen haar project Creatieve Corridor of Groene Corridor, plaats te maken voor een nieuwe parkachtige inrichting. Er zijn meerdere partijen actief die de sloop van het kunstwerk ofwel steunen, ofwel willen voorkomen. De opzet van Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor is om de context waarin deze ontwikkeling zich afspeelt zichtbaar en voelbaar te maken in een omvattende video-installatie. De centrale vraag is hoe Nederlands cultureel erfgoed zich verhoudt tot de belangen en verantwoordelijkheden van zijn gebruikers en eigenaars. Wat betekent cultureel erfgoed, wat is haar waarde en wie bepaalt die? Welke factoren en actoren bepalen kortom het positie van cultureel erfgoed?

Kunstenaar Hans van Houwelingen verzamelde een groep kunststudenten en jonge kunstenaars, onder de naam ArteZTeam, die gedurende twee jaar onderzoeken hoe Nederland omgaat met haar cultureel erfgoed. De documentaire Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor is gebouwd op enkele honderden uren interviews met politici, historici, buurtbewoners, scholen, bedrijven, juristen, erfgoedinstellingen, architecten, kunstinstituten, kunstliefhebbers en kunsthaters. Er kan één conclusie stellig worden getrokken: niemand kent precies de regels en gedragscodes waarmee er in Nederland met publieke kunst als cultureel erfgoed moet worden omgegaan. Zijn die er überhaupt wel? Experts hebben meer vragen dan antwoorden. Belanghebbenden verzamelen lukraak voor hen bruikbare argumenten. De videoregistraties duiden een spektakel aan meningen en veronderstellingen, meestal evident opportunistisch van aard.

Doorgaans beweegt een kunstwerk zich binnen een keur aan conventionele institutionele, culturele, economische en politieke kaders. In dit project zijn de rollen omgedraaid, spelen deze kaders de hoofdrol en bewegen zich binnen de context van dit kunstwerk. Alle actoren die we kennen als voorwaarde scheppend – zij die de kunst beoordelen en waarborgen – zijn hier zelf protagonist in een ondoorgrondelijk drama: dat van de ‘cultuur’ waarin cultureel erfgoed is gebed. Niet in de laatste plaats zijn het de interviewers zelf, de jonge kunstenaars die consequent ook zichzelf filmden, die impliciet de contouren schetsen van een nieuwe kwetsbare generatie in een verhard gepolitiseerd artistiek klimaat. Het lukte deze groep kunstenaars een cruciale rol van betekenis te spelen.

Hans van Houwelingen (1957) volgde zijn opleiding aan de ABK Minerva in Groningen en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn werk manifesteert zich in de vorm van interventies in de publieke ruimte, tentoonstellingen, lezingen en publicaties, waarin hij de relatie tussen kunst, samenleving, politiek en ideologie onderzoekt. Hij realiseerde diverse tentoonstellingen en diverse projecten in de publieke ruimte. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften. De monografie STIFF Hans van Houwelingen vs. Public Art (Artimo, 2004) biedt een overzicht van zijn projecten en teksten en uitgebreide reflectie op zijn werken. De publicatie Update beschrijft de permanente update van het Lorentzmonument in Arnhem, gedurende de tentoonstelling Sonsbeek 2008. In 2011 verscheen Undone (Jap Sam Books 2011), met negen kritische reflecties op drie recente kunstwerken. Van Houwelingen woont en werkt in Amsterdam en Berlijn.

Hans van Houwelingen, sonsbeek20←24 en Focus filmtheater nodigen u uit voor de vertoning van deze film en een gesprek!

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.