It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/

Omer Wasim

As the Light Turns

Het onkruid, de planten, het bos en de tuinen die in dit werk centraal staan, fungeren als opstandelingen tegen categorisering en verzetten zich tegen eenduidige opvattingen over gender, verlangen, verlangen en seksualiteit. Het werk ontwikkelt zich vanuit een nachtelijke wandeling in een bos, in de bergen, waar drie individuen een queer ontmoeting hebben; het gaat dan naar een tuin in Karachi vol met primordiale seksualiteit; en zoomt daarna verder in op de interactie van twee bomen, die een lichamelijke vorm van verlangen overbrengen. Het licht uitdoen is hier niet alleen belangrijk om Cestrum nocturnum (dame van de nacht, nachtjasmijn) zijn geur te laten verspreiden, maar ook om het queerness in, rond en met bomen naar boven te laten komen.

De kunstenaar begon dit project in de uitlopers van de Kleine Himalaya, in de Pir Panjal Range, in een vakantieoord genaamd Murree. Het werd in het midden van de 18e eeuw gesticht door de Britten om hen een uitweg te bieden uit de hitte van de lager gelegen gebieden van het Indiase subcontinent. Zij verwoestten het landschap en behandelden het bos als een bron van hout, in tegenstelling tot een bron van water, om spoorwegen aan te leggen om het gebied te ontsluiten voor controle, en om hun extractiesystemen te bevorderen, waarbij zij inheemse bevolkingsgroepen en ecologieën plunderden. Degenen die de stad aanvankelijk bouwden en de bevliegingen van de kolonisatoren uitvoerden, werd de toegang geweigerd. Dergelijke strategieën van uitsluiting klinken vandaag de dag nog steeds door in het landschap: zichtbaar in de manier waarop migrantenbevolkingen, die in de zomer vanuit andere delen van Pakistan hierheen trekken om hun diensten aan te bieden aan binnenlandse toeristen, worden behandeld. Murree is een getuigenis van onophoudelijke extractie, milieuverwoesting, schending van de arbeidswetgeving en de vervangbare lichamen en ecologieën waarop de verhalen over koloniale en neokoloniale orde en fantasie, natievorming en ontwikkeling herhaaldelijk in kaart worden gebracht en uitgespeeld.

In Murree heeft de natuur echter ook haar eigen manier om dergelijke gewelddaden te navigeren en te herschrijven, door unieke manieren te presenteren om hegemonische, heteronormatieve machtsstructuren te coöpteren en te herschrijven. In de glooiende heuvels, temidden van zoveel milieuverloedering, liggen vele afwijkende levensvormen, zowel menselijke als meer-dan-menselijke. Inheems onkruid klimt op bomen die tijdens de koloniale overheersing werden geplant, en gaat zo het uitwissen van lokale ecologieën tegen; op sommige plekken verhindert Bichoo Booti (brandnetel) dat mensen erop uit kunnen trekken, en dwingt zo tot de heroriëntatie van manieren waarop zij omgaan met actieve ruimte, plaats en tijd. Vaker wel dan niet vertroebelt mist het panoptische zicht, waardoor mogelijkheden ontstaan om verlangen anders te verwoorden.

Het project ontwikkelde zich verder in Karachi, waar de pretenties van een stad van wereldklasse zich uiten in onzichtbare en abjecte arbeidspraktijken, die uiteindelijk vele dodenwerelden versterken. Land dat ooit landbouwgrond was, is nu onvruchtbaar door decennia van illegale zandwinning; en de kustlijn is kneedbaar, wordt voortdurend weggedrukt en ontwikkeld. Door na te denken over overkoepelende zorgen als residentiële tuinen, die als microkosmos kunnen fungeren voor de staat, en over de manieren waarop het werk van de tuinders wordt gekruist met ongewenste planten of onkruid, maken sommige van deze stukken de mogelijkheid zichtbaar om controle en verlangen op uiteenlopende, verschillende manieren uit te oefenen.[1] Dit soort arbeid kan niet alleen menselijke, maar ook meer-dan-menselijke levensvormen in het middelpunt plaatsen, wat leidt tot een meervoudige afstemming, die in staat is om de macht elders te leggen, in soorten die voorheen als volgzaam werden beschouwd.

Wanneer vergeten verplicht is en wissen de regel, kan het zich wenden tot degenen die niet op één lijn staan met het centrum, in de periferie, en tot de botanische wereld, polyfone temporele ritmes van herinneren openen, die de mogelijkheid van getuigenis openleggen.

[1]Joe Crowdy, ‘Queer Undergrowth: Weeds and Sexuality in the Architecture of the Garden’, Architecture and Culture, vol. 5, no. 3 (2017), 429–430, https://doi.org/10.1080/20507828.2017.1365541.

Omer Wasim (1988, Karachi) is een intermediale kunstenaar wiens beoefening ruimte queer maakt en de kaders van ontwikkeling en vooruitgang ondermijnt die menselijke relaties met de stad en de natuur vormgeven. Zijn werk getuigt van de meedogenloze uitwissing, het geweld en de vernietiging van onze tijd door bij queer lichamen te blijven terwijl die ruimte innemen en verlangen uitdrukken. Wasim's beoefening en de manieren waarop hij werkt zijn vaak in beweging, hij beweegt zich door verschillende media, waaronder installatie, sculptuur, tekenen, video, fotografie en audio. Bezield door geleefde ervaringen, botanische levensvormen en queer verwantschap, spoort hij op en herinnert hij, verzamelt en schrijft hij, voert hij gesprekken en werkt hij samen om werken tot stand te brengen die actueel en geworteld zijn, maar toch doordrongen van een echo van stilte, waardoor ze op meerdere manieren kunnen worden gegroepeerd en gelezen - en elke keer dat ze worden getoond, transformeren ze afhankelijk van ruimte, tijd en context. Zijn onderzoek richt zich op menselijke en meer-dan-menselijke getuigen om de mogelijkheid van getuigenissen uit te breiden in een tijd waarin de staat de intentie heeft levensvormen uit te wissen en te vernietigen die niet in lijn zijn met zijn verhaal van vooruitgang en ontwikkeling. Op die manier maakt hij ideeën en verhalen zichtbaar, die hoewel ze aan de oppervlakte stil zijn, op complexe manieren spreken over de wereld waarin we leven. Hij werd opgeleid in Interdisciplinaire Beeldhouwkunst en Kritische Studies aan het Maryland Institute College of Art, en is momenteel gevestigd in Karachi en doceert aan de Indus Valley School of Art and Architecture.

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.