It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/

Sam Auinger

xxxx_terrain is een sonisch, participatief werk en compositie voor de open ruimte van vier landschappen langs de zuid-noord route die tijdens sonsbeek20 → 24 wordt afgelegd en die Park Sonsbeek in Arnhem met het Kröller-Müller Museum in Nationaal Park De Hoge Veluwe verbindt. Hier komen, om unieke historische en geografische redenen, vier verschillende soorten landschappen op loopafstand van elkaar samen: het stedelijke, het culturele, het industriële en het aardse. Ieder landschap bevat verschillende reeksen van tijden en ritmes, stelt zijn materiële voorwaarden en geeft vorm aan activiteiten.

Bijna alle terreinen in deze landschappen zijn door de mens aangeraakt en door de mens gemaakt. Vele zijn meerdere keren aangepast. Allemaal bevatten ze sets van waarneembare en hoorbare eigenschappen. De drempels daartussen kunnen duidelijk zijn, scherp als een snee of wazig en moeilijk te ontdekken. De vele lagen binnen deze landschappen dragen connotaties met zich mee, vertellen verhalen en zingen liederen. Om dit te ontdekken en participant te worden, moet men zelf het werk leveren door te lopen en steeds maar opnieuw te pauzeren en luisteren. Dan zal het hoorbare tegelijkertijd informatie en emotie onthullen.

xxxx_terrain is een uitnodiging om gecomponeerde paden te volgen en verschillende gemarkeerde 'Listening Sites' te bezoeken - er rond te hangen, te spelen, te experimenteren, te luisteren - en te engageren met hun hoorbare eigenschappen en kwaliteiten. De sonische effecten van alle Listening Sites onthullen verschillende, onderlinge verbanden tussen geluidsgebeurtenissen en de gebouwde of gegroeide omgeving. Door dit te doen zal het individu bewust zijn perceptie, herkenning en interpretatie van een landschap, of een stedelijke leefruimte uitbreiden via de auditieve dimensie. In het centrum van het werk staat het lichamelijk waarnemende menselijke subject. Een soort partituur/kaart/handboek communiceert dit netwerk van gemarkeerde Listening Sites, die aansluiten op specifieke paden. Deze plattegrond/partituur/handboek dient ter oriëntatie. Het bevat instructies voor experimenten en oefeningen, inclusief een korte beschrijving van elk pad en elke listening site, notities en schetsen van het artistieke proces. In algemenere zin blijft dit handboek ook na de 100 dagen van sonsbeek bruikbaar als startpunt of introductie voor verder individueel onderzoek en experimenten in het auditieve domein.

Geluid is een materieel fenomeen. De effecten en eigenschappen ervan kunnen worden gevoeld en gemeten, maar het bezit ook een sterke, symbolische kracht. Termen als resonantie of weerkaatsing en hun eigenschappen spelen een belangrijke rol in dit werk. We vinden ze hier terug in hun materiële verschijningsvormen, zoals in bepaalde waarneembare echo's in het bos. In metaforische zin resoneert de koloniale tijd in bepaalde vormgevingsaspecten in cultuurlandschappen als Park Sonsbeek en in de huidige sociale en politieke ordeningen in Nederland. Dit alles kunnen we horen en niet in de laatste plaats onze ecologische status en strijd op een lokaal of planetair aspect.

Deelnemen aan xxxx_terrain op een persoonlijk niveau betekent langzamer aandoen en in contact komen met de zintuigen en de ruimte om ons heen. Hoe meer tijd we besteden aan experimenteren en oefenen, aan pauzeren en luisteren, hoe meer we beginnen te denken met onze oren.

Op de projectwebsite kan je het boekje, een leeslijst en een uitgebreide tekst over het stuk downloaden.

Activeer dit werk met de app, het boekje en de stokjes, verkrijgbaar op onze infopunten Molenplaats en Portiershuisje.

Sam Auinger (1956, Linz) is een sonisch denker, componist en geluidskunstenaar. Hij woont en werkt in Berlijn sinds hij in 1997 een uitnodiging ontving voor het Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Zijn interesse gaat uit naar het sonische en auditieve als materiële fenomenen die informatie bevatten over onze gedeelde, wereldwijde, onderlinge afhankelijkheid en emotionele triggers. Centraal in zijn artistiek onderzoek staat het streven naar een beter begrip van akoestische/auditieve kwaliteiten in onze stedelijke leefomgevingen, met name in de openbare ruimte. Hij propageert (moedigt aan, promoot) 'denken met de oren' als een essentieel onderdeel van elk ontwerpproces in architectuur en stedenbouw. Voor hem is het een kritische dagelijkse praxis om onze rol in een bedreigde, planetaire omgeving te begrijpen op alle niveaus, van sociaal tot ecologisch. Samen met Bruce Odland richtte hij in 1989 O+A op. Hun centrale thema is 'hoorperspectief', en ze staan bekend om grootschalige geluidsinstallaties in de openbare ruimte die stadslawaai in realtime transformeren in evoluerende harmonieën (Symphony of Resonances, documenta 14, Thessaloniki, 2017; Sonic Vista, Frankfurt, sinds 2011; Blue Moon, New York, 2004). Auinger was de eerste City Sound Artist van Bonn in 2010 en de featured artist op Ars Electronica in 2011. Hij geeft lezingen en workshops aan internationale universiteiten zoals Harvard University Graduate School of Design, Cambridge, MA; MIT Program in Art, Culture and Technology, Cambridge, MA; en London School of Architecture. Hij werkt samen met stadsplanners en architecten en hecht veel waarde aan de persoonlijke ervaring op locatie in alle ontwerp- en planningsprocessen.

Screenshot 2021-07-19 at 17.55.46.png
Image (1/1)
 
Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.