It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/en

kunstenaars

Andrea Hofmann, Axel Timm, Benjamin Foerster-Baldenius, Christof Mayer, Florian Stirnemann, Francesco Apuzzo, Frauke Gerstenberg, Jan Liesegang, & Markus Bader.

Raumlabor is een groep architecten uit Berlijn, Duitsland, die in 1999 bijeenkwamen als reactie op de snelle ontwikkeling van de stad na de val van de Berlijnse muur. Hun speelse benadering bekritiseert deze architecturale productie en stelt in plaats daarvan tijdelijke projecten voor die het stedelijke landschap transformeren in 'stedelijke prototypen'. Pneumatische constructies, onderzeeërs gemaakt van afvalmaterialen en halve projecten zoals het bouwen van een berg uit het puin geproduceerd door het blootleggen van een begraven kanaal maken allemaal deel uit van hun oeuvre. Raumlabor werkt tussen architectuur en openbare kunst en creëert projecten rond evenementen, performance en theater. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van hun strategie met specialisten, waaronder ingenieurs, sociologen, lokale experts, etnografen en burgers, die worden samengebracht rond specifieke projecten.

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.