It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/en

2020 → 2021, onze beste wensen

image3.jpeg

“We cried and sobbed and wept and bled tears. But when we were finished, all we could do was continue living.”
― Nnedi Okorafor

We waren niet voorbereid op deze buitengewone tijden, noch op de zogenaamde lockdowns en de onzekerheid. Het onbekende dat ons nog te wachten staat kan niemand voorspellen en terwijl we gedwongen afstand nemen van elkaar, vergroot de kloof tussen ongelijkheden. We zijn machtelozer en kwetsbaarder dan ooit. Maar, de pandemie toonde ook van haar solidaire kant: dat we onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, ongeacht waar ons huis staat of waar we ons thuis voelen. Het collectieve gemeenschapsgevoel kreeg een bijzondere plek in onze verstrengelde levens.

Temidden van deze plotse, geruststellende waarheid - de gedeelde kwetsbaarheid - startte het curatorenteam van sonsbeek20→24 gesprekken over de verschillende toekomstperspectieven. Een toekomst waarin een productieve houding ten opzichte van wisselende omstandigheden immer centraal staat. We hebben gewerkt aan een sonsbeek van nu, dat beweegt, geluid maakt, luistert en deelneemt.

Het was onmogelijk om sonsbeek niet uit te stellen naar 2021. Hoewel onverwacht opende deze versnelde omschakeling ook een deur: zo hebben we de tijd genomen om deze editie van sonsbeek scherper te formuleren en te verankeren in het conceptuele raamwerk waarbinnen we opereren. Centraal stond de langere adem van sonsbeek20→24: het uitrekken en het vertragen van het traditionele model van kunstbiennales met als doel het bouwen van duurzame relaties met kunstenaars, partners, locaties en publieken. Vandaag vinden we onze beslissing om het programma voor het publiek uit te breiden tot 2024 - waardoor we twee edities consolideren en inkapselen - niet alleen relevant maar ook voldoende krachtig om zo zijn duurzame vorm te bereiken.

Hoewel de huidige onzekerheden ook na 2021 voelbaar zullen zijn, kijken we uit naar een jaar vol spannende vooruitzichten waarin we nieuwe samenwerkingen, tentoonstellingen, discursieve programma's, residenties, radio en publicaties lanceren, allen cirkelend rond kwesties over arbeid, zijn voorwaarden en rechten in relatie tot wisselende tijden en geo-culturele ruimtes. Bovendien volgt een feestelijke opening van sonsbeek20→24.

We sluiten deze brief af met een diepgewortelde waardering voor de kunstenaars, de partners, collega’s en vrienden, voor hun liefde en solidariteit aan sonsbeek20→24. We zijn jullie eeuwige dankbaarheid verschuldigd.

Gelukkig nieuwjaar.

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.