It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/

sonsbeek20→24 & DAI kicked off de COOP: Blues For Essential Workers

DAI

Samen met een groep van negen studenten zijn sonsbeek20→24 en DAI (Dutch Art Institute) gestart met COOP: Blues For Essential Workers, een eenjarig, gezamenlijk onderzoekstraject waarbij makers, onderzoekers, schrijvers en curatoren samenkomen. Samen met de studenten van sonsbeek20→24 COOP werken we aan een visie over wat het betekent om op te komen voor allerlei werkenden - erkend of niet erkend werk, zichtbaar of onzichtbaar werk, blauwe of witte kragen banen, en om aandacht te vragen voor de essentie van hun werk.

Met demonstratie is het de bedoeling om te denken vanaf de oorsprong van het woord, zijn Latijnse etymologische betekenis demonstratus en het voltooid deelwoord demonstrare, dat duidt op bewijzen of betogen. Misschien brengt dit ons bij manifestatie, een begrip uit de Franse spreektaal voor demonstratie, wat de mogelijkheid impliceert van een actie die iets onthuld dat geheim is, onduidelijk of ongezien. Terwijl we iedere maand samenkomen met de studenten om rondom deze begrippen te werken, neemt COOP stappen richting publiek engagement, door zich uit te spreken en te luisteren aan de hand van radio via sonsbeek20→24’s Parasite Radio.

De vorige bijeenkomst bracht ons terug bij onze thuisbasis Arnhem, waar curatoren Amal Alhaag en Krista Jantowski een week lang samenkwamen bij WALTER books, samen met gastsprekers Risa Horn, Cengiz Mengüç, Petra Randewijk, Milone Reigman, Romy Rüegger. Er was een excursie naar de Parasiting Zinelibrary in Presikhaaf, waar gewerkt werd met een toegewijde groep studenten aan ideeën over onzichtbaar gemaakte arbeid, hosten, stemmen en persoonlijkheden. Houd een oogje in het zeil voor (of de oren gespitst op) parasite radio voor toekomstige uitzendingen!

DAI extra
DAI 3 !!! (2)
Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.