It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/en

sonsbeek20→24 uitgesteld

FacebookEvent_animation.gif

"You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.”

— James Baldwin, The Doom and Glory of Knowing Who You Are, Life Magazine, May 24, 1963.

sonsbeek20→24 zal deze zomer geen doorgang vinden en wordt tot nader order uitgesteld. Reden is de huidige internationale situatie die is ontstaan door het Corona-virus. De intensieve voorbereiding van alle activiteiten rondom sonsbeek zou in de komende maanden grote groepen mensen uit de hele wereld veelvuldig bijeen brengen en dat is voor bestuur en directie van de Stichting Sonsbeek en State of Fashion op dit moment niet verantwoord. Om deze reden is besloten de kunstmanifestatie, die zou plaats vinden tussen 5 juni en 13 september, uit te stellen tot na 2020. Het voornemen is om sonsbeek20->24 in 2021 te kunnen organiseren. De exacte timing is op dit moment niet zeker, want die is afhankelijk van het grote aantal partners, locaties en deelnemers die betrokken zijn bij dit samenwerkingsevenement. Het Kröller-Müller Museum sluit zich op dit moment aan bij het besluit van sonsbeek2020 en beraadt zich nog op verdere stappen. Museum Arnhem en Sonsbeek onderzoeken op dit moment of en hoe de tentoonstelling in de tijdelijke presentatieruimte van het museum, De Kerk, door kan gaan. Sonsbeek gaat in de komende periode bekijken of er mogelijkheden zijn om activiteiten online voort te zetten.

Reisbeperkingen
De artistiek directeur van sonsbeek2020, het betrokken curatorial-team en de ruim 30 kunstenaars die zijn betrokken bij sonsbeek2020 wonen en werken over de hele wereld en kunnen op dit moment niet meer reizen. Het is daarnaast onzeker geworden of bepaalde materialen voor kunstwerken nog wel voorhanden zullen zijn omdat internationale transportlijnen tot stilstand zijn gekomen door het sluiten van grenzen of andere reisbeperkingen. Ten slotte kan ook het productieteam haar voorbereidingen niet verder opstarten en uitvoeren, zoals het werven van personeel, het inrichten van werkplaatsen, het uitwerken van de individuele kunstinstallaties op de geselecteerde locaties in de stad Arnhem en in de diverse parken.

Frans Knüppe, voorzitter bestuur Stichting Sonsbeek: ‘Deze beslissing, hoe ingrijpend ook, is op dit moment onvermijdelijk gezien de internationale situatie rondom het Corona-virus. Het treft het hele team hard dat we vandaag sonsbeek20→24 moeten uitstellen. Het blijft echter ons vaste voornemen om deze internationale kunstmanifestatie, die al zo lang zo nauw met Arnhem is verbonden, in een later stadium alsnog te organiseren’.

Steven van Teeseling, algemeen directeur Stichting Sonsbeek: ‘We leven op dit moment in uitzonderlijke en onzekere tijden, zowel voor kunstenaars als voor alle medewerkers die zijn betrokken bij sonsbeek. De Stichting voelt een grote verantwoordelijkheid voor haar team en de vele freelancers waarmee wordt gewerkt. Het bestuur spant zich tot het uiterste in om dit team aan boord te houden en te helpen met werk en inkomen, in nauw overleg met de overheid en met behulp van de maatregelen die genomen zijn om de gevolgen van de Corona-crisis te bestrijden’.

Concept sonsbeek20→24
In het najaar van 2019 maakte de Stichting Sonsbeek & State of Fashion bekend het quadriennale model voor sonsbeek, zoals dat in de laatste jaren was gehanteerd, los te laten. sonsbeek2020 werd sonsbeek20→24 en zou vier jaar lang een programma presenteren van verschillende thema’s, met als eerste ‘hoogtepunt’ de 100-daagse kunstmanifestatie tussen 5 juni en 13 september 2020. Artistiek directeur Bonaventure Ndikung en het team van co-curatoren zouden vier jaar lang het hoofdthema Force Times Distance – On Labour and its Sonic Ecologies uitwerken.

Thema’s sonsbeek 20→24
Aan de hand van de thema’s arbeid en het sonische (geluid, muziek, oral history) wil Ndikung feit en fictie over Arnhem en de regio in verband brengen met verhalen wereldwijd. Met een keur aan nationale en internationale kunstenaars, denkers én zeker ook publiek wordt betekenis gegeven aan lokale en mondiale verschuivingen op het terrein van politiek, economie en technologie. Door kritisch naar het verleden te kijken en te luisteren naar alternatieve geschiedenissen en aspecten van gender, identiteit, ras en diaspora, onderzoekt sonsbeek20->24 met de betrokken kunstenaars modellen voor de samenleving van de toekomst.

Voor nu: blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.